Novas

20/07/2021
Reunión Ordinaria do Tribunal de Compensación

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, e de acordo co Artigo 4 do Regulamento de Avaliación por Compensación de 28 de xuño de 2016, convócase Reunión Ordinaria dos membros do Tribunal de Compensación

Data e lugar da reunión: Martes 20 de xullo de 2021 mediante Teams
Hora da reunión: 10.00

Orde do día:

  1. Lectura e aprobación, se proceder, das actas da sesións anteriores.
  2. Resolución das solicitudes de avaliación por compensación presentadas
  3. Asuntos de trámite
  4. Rogos e preguntas
  5. Lectura e aprobación, se proceder, da acta da sesión