Novas

21/07/2021
Reunión ordinaria da Comisión Académica

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase a unha reunión ordinaria da Comisión Académica

Data e lugar da reunión:
Xoves 22 de xullo de 2021 na Sala de Xuntas do Decanato
Hora da reunión: 12:30 h.

Persoas convocadas

 • Andrés Suárez Bueno
 • Ariadna Zas Rodríguez
 • Enrique Juan De La Torre Fernández
 • Lara Varela Garrote
 • Laura Agra Bañobre
 • María Alicia Arias Rodríguez
 • María Cristina Naya Riveiro
 • María Esther Miramontes Villar
 • María Pilar Vieiro Iglesias
 • Raquel García Herrero
 • Rocío Chao Fernández
 • Juan Carlos Brenlla Blanco (Sen dereito a voto)Orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se proceder, das actas das sesións anteriores.
 2. Valoración das Solicitudes de cambio de universidade/estudos universitarios e Solicitude de recoñecemento de créditos no grao.
 3. Resolución da reclamación presentada a materia Practicum II do Grao en Logopedia
 4. Asuntos de trámite.
 5. Rogos e preguntas.

 

Achegamos a acta da sesión anterior e a documentación dos puntos.

 

Agardando a vosa asistencia, recibide un cordial saúdo.

 

A Coruña, a 19 de xullo de 2021