Novas

30/07/2021
30/07/21 REUNIÓN EXTRAORIDNARIA XUNTA FACULTADE

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar a través de Teams o vindeiro venres 30 de xullo de 2021, ás 12.00 h, coa seguinte orde do día:  

ORDE DO DÍA 

 

  1. Aprobación, se proceder, das guías docentes das titulacións da Facultade para o curso 2021/2022. 

 

Recomendamos que ao inicio da sesión manteñan pechados o micro e a cámara, e que a palabra se pida a través do Chat. 

 A Coruña, 28 de xullo de 2021  

A secretaria académica  

Montserrat Durán Bouza