PAT

 Plan de Acción Titorial 20/21

O PAT ofrece unha orientación académica, socioprofesional, persoal e administrativa, para apoiar o proceso de aprendizaxe do alumnado durante a súa formación, desde o ingreso na Facultade até que finalicen os estudos.

Documento completo del PAT 


MENTOR-UDC

O próximo curso, no marco do Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Ciencias da Educación, porase en marcha unha acción de mentoría:

  • en canto ao estudantado, o de 3º e 4º poderá mentorizar a estudantes de 1º.  
  • en canto ao profesorado, existirá unha figura (adicional ás que xa temos no PAT) de profesorado titor que exercerá como conselleiro/a, realizando funcións de mentorización, coordinación e apoio ao estudantado mentor (aqueles/as de 3º e 4º que mentorizarán ao alumnado de 1º curso). 

Para elo, é necesario realizar unha avaliación inicial ou diagnóstica, para saber de onde partimos:  https://forms.office.com/r/gTV9eaShJV   

Despois deste primeiro paso de avaliación inicial, para participar no programa de mentoría do próximo curso, será necesario ter algo de formación, presentando a acreditación dalgún curso feito ao respecto. De non tela, podedes realizar un curso MOOC de Mentoría na Universidade impartido pola Unidade de Investigación FORVI da nosa Facultade: https://miriadax.net/web/mentoria-en-la-universidad-formacion-de-las-figuras-implicadas-muffim-/inicio Facer o curso é gratuíto e se obten un diploma de participación (que é o que serve para ser mentor/a no caso do alumnado e para ser conselleiro/a no caso do profesorado).  


Titores/as

As túas persoas de referencia no PAT serán o/a coordinador/a de curso e o/a profesor/a titor. Cando queras utilizar este servizo de titorización deberás acudir o/a coordinador/a de curso quen recibirá as túas consultas e derivaraas, de ser o caso, cara ao/á profesor/a titor/a, ou ao persoal ou servizo máis apropiado.

Ligazón aos titores

Folleto

FAQS y Guía docente

 

Accións recollidas no PAT

No cadro que se acompaña indícanse as diferentes accións que se desenvolverán durante o curso 2020/21 organizadas por cursos e titulacións.

GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Curso

Mes

Actividade

Setembro

Xornadas de acollida
Presentación de servizos da UDC

Novembro
Decembro

Información sobre Mobilidade
Reunión coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Reunión coordinación 2º cuadrimestre

Novembro

Información sobre Mobilidade

Decembro

Reunión coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Presentación de optativas
Información sobre Practicum I e bolsas
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre


   

Novembro

Aproximación ao Practicum
Información sobre Mobilidade e TFG

Decembro

Reunión coordinación 1º cuadrimestre

Abril

FUAC e prácticas externas remuneradas

Maio

Presentación de materias optativas e bolsas
Información sobre TFG e Practicum II

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

Outubro

Xornadas Formativas TFG (asignación de temáticas)
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

Novembro

Xornadas de Formación Practicum II

Xaneiro

Curso da biblioteca para a elaboración do TFG
Reunión coordinación: avaliación Practicum II

Febreiro

Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)

Marzo

FUAC e Programa de Prácticas Externas Remuneradas
Xornadas de Orientación profesional

Abril

Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de doutoramento

Maio

Reunión coordinación 2º cuadrimestre

 

 

GRAO EN EDUCACIÓN primaria

 

Curso

Mes

Actividade

 

Setembro

Xornadas de acollida
Presentación de servizos da UDC

 

Novembro
Decembro

Información sobre Mobilidade
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

 

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

 

Novembro

Información sobre Mobilidade

 

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

 

Maio

Presentación de optativas
Información sobre Practicum I e bolsas
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

 


   

 

Novembro

Aproximación ao Practicum
Información sobre Mobilidade e TFG

 

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

 

Abril

FUAC e prácticas externas remuneradas

 

Maio

Presentación de materias optativas e bolsas
Información sobre TFG e Practicum II
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

 

Outubro

Xornadas Formativas TFG (asignación de temáticas)
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

 

 

 

Xaneiro

Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

 

Febreiro

Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)

 

Marzo

FUAC e Programa de Prácticas Externas Remuneradas
Xornadas de Orientación profesional

 

Abril

Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de doutoramento

 

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

 

 

 

GRAO EN logopedia

Curso

Mes

Actividade

Setembro

Xornadas de acollida
Presentación de servizos da UDC

Novenbro
Decembro

Información sobre Mobilidade
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

Novembro

Información sobre Mobilidade

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Presentación de optativas
Información sobre Practicum I e bolsas
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre


   

Outubro/
Novembro

Charla informativa sobre o Practicum I
Información sobre Mobilidade

Novembro

FUAC e prácticas externas remuneradas

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Marzo

Presentación de materias optativas e bolsas

Abril

Xornadas de Formación Practicum II 

Maio

Charla informativa sobre TFG
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

Outubro

Reunión Informativa TFG (asignación de temáticas) e Practicum II
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

Novembro

Presentación da FUAC sobre o Programa de Prácticas Externas Remuneradas
Curso introdutorio de Lingua de Signos

Decembro

Seminario de Orientación laboral: introdución aos procesos de selección das empresas

Febreiro

Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)

Abril

Xornadas de Formación do Practicum II
Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de doutoramento

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

 

 

GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL

Curso

Mes

Actividade

Setembro

Xornadas de acollida
Presentación de servizos da UDC

Novembro
Decembro

Información sobre Movilidade
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

Novembro

Información sobre Mobilidade

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Maio

Presentación das materias optativas de 3º curso
Información sobre Practicum I e bolsas
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre


   

Novembro

Aproximación ao Practicum
Información sobre Mobilidade e TFG

Decembro

Reunión de coordinación 1º cuadrimestre

Abril

FUAC e prácticas externas remuneradas

Maio

Presentación de materias optativas e bolsas
Información sobre TFG e Practicum II
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre

Outubro

Xornadas Formativas TFG (asignación de temáticas)
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG

Novembro

Xornadas de Formación Practicum II

Xaneiro

Curso da biblioteca para a elaboración do TFG
Reunión de coordinación: avaliación Practicum II

Febreiro

Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)

Abril

FUAC e Programa de Prácticas Externas Remuneradas
Xornadas de Orientación profesional
Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de doutoramento

Maio

Reunión de coordinación 2º cuadrimestre