Seguimento dos títulos

Evidencias do Sistema de Garantía da Calidade e de cada un dos títulos do centro

 

Grao en Educación Social  

Grao en Educación Primaria  

Grao en Educación Infantil  

Grao en Logopedia  

  • Informe de seguimento e Propostas de mellora do título

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Enseñanza de Linguas

Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada

Mestrado Interuniversitario en Estudos Avanzados de Linguaxe, Comunicación e Patoloxía

Mestrado Universitario na Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas

Mestrado Universitario en Psicopedagoxía

Mestrado Universitario en Didácticas Específicas