Sistema de Garantía Interno de Calidade


MANUAL DE CALIDADE

Portada
Presentación
Indice
Capítulo 1 -O Sistema de Garantía Interna da Calidade.
Capítulo 2 -Presentación do Centro.
Capítulo 3 -Estrutura do Centro para o desenvolvemento do SGIC.
Capítulo 4 -Política e obxectivos de calidade.
Capítulo 5 -Garantía de calidade dos programas formativos.
Capítulo 6 -Definición, revisión e mellora dos obxectivos do plan de estudos.
Capítulo 7 -Planificación e desenvolvemento do ensino.
Capítulo 8 -Orientación do ensino aos estudantes.
Capítulo 9 -Políticas e procedementos de admisión.
Capítulo 10 -Garantía e mellora da calidade do persoal académico e de apoio á docencia.
Capítulo 11 -Xestión e mellora dos recursos materiais e servizos.
Capítulo 12 -Análise e utilización dos resultados.
Capítulo 13 -Información pública.
Glosario
 
 
MANUAL DE PROCEDEMENTOS

 
Procesos estratéxicos:
PE01: Establecemento, revisión e actualización da política e os obxectivos da calidade - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3
PE02: Política de persoal académico e de administración e servizos - anexo 1
PE03: Elaboración e revisión do plan estratéxico dos centros da UDC - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo4
 
Procesos clave:
PC01: Oferta formativa da UDC que se elabora neste centro - anexo 1
PC02: Revisión e mellora dos títulos oficiais - anexo 1 - anexo 2
PC03: Perfís de ingreso/egreso e captación de estudantes - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4 - anexo 5 - anexo 6
PC04: Selección, admisión e matriculación de estudantes - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3
PC05: Orientación a estudantes - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4 - anexo 5
PC06: Planificación e desenvolvemento do ensino - anexo 1 - anexo 2
PC07: Avaliación da aprendizaxe - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4
PC08: Mobilidade de estudantes - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4
PC09: Prácticas externas - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4 - anexo 5 - anexo 6 - anexo 7
PC10: Orientación profesional - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3
PC11: Resultados académicos - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4 - anexo 5
PC12: Información pública - anexo 1 - anexo 2
PC13: Inserción laboral - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3
PC14: Obxectivos do plan de estudos - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3
 
Procesos de apoio:
PA01: Xestión de documentos e evidencias - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4 - anexo 5 - anexo 6 - anexo 7
PA02: Suspensión dun título - anexo 1 - anexo 2
PA03: Satisfacción, expectativas e necesidades - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4 - anexo 5 - anexo 6 - anexo 7 - anexo 8 - anexo 9
PA04: Xestión de preguntas, reclamacións e suxestións - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4 - anexo5
PA05: Xestión de persoal académico e persoal de administración e servizos - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4 - anexo 5
PA06: Xestión dos recursos materiais - anexo 1 - anexo 2 - anexo 3 - anexo 4
PA07: Xestión da prestación de servizos - anexo 1 - anexo 2
PA08: Expedición de títulos oficiais
 
Procesos de medición:
PM01: Medición, análise e mellora: análise de resultados - anexo 1 - anexo 2