Estudos

Educación Social

Información

Materias

PRIMEIRO CURSO

106 Practicum 2C Bugallo Rodríguez, Ánxela
Fuentes Silveira, María Jesús
García Barros, Susana
E11 Innovación docente A Rodríguez Romero, María del Mar
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
611 Formación profesional e mercado laboral A Perea Vega, Gustavo Ariel
101 Teoría e Institucións Contemporáneas en Educación
Extinguida
2C Serantes Pazos, Araceli
102 Didáctica Xeral
Extinguida
A Rodríguez Romero, María del Mar
103 Psicoloxía do Desenvolvemento
Extinguida
A Ferradás Canedo, María del Mar
104 Socioloxía e Antropoloxía Social
Extinguida
1C Martínez Buján, Raquel
105 Educación Permanente
Extinguida
A Rumbo Arcas, María Begoña
106 Psicoloxía Social e das Organizacións
Extinguida
1C Clemente Díaz, Miguel
107 Pedagoxía Social
Extinguida
A Candedo Gunturiz, María Dolores
108 Educación Multicultural
Extinguida
A Bueno Aguilar, Juan JoséSEGUNDO CURSO

201 Programas de Animación Sociocultural
Extinguida
A Pose Porto, Héctor Manuel
202 Teoría da Educación non Formal e Informal
Extinguida
1C Malheiro Gutiérrez, José Manuel
203 Desenvolvemento Social e Contexto Familiar
Extinguida
1C García Fernández, Manuel
204 Historia da Educación Social
Extinguida
2C Malheiro Gutiérrez, José Manuel
205 Introducción ós Métodos de Investigación en Educación Social
Extinguida
A Arias Rodríguez, María Alicia
206 Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
Extinguida
2C Espido Bello, Xosefa Eva
207 Educación de Persoas Adultas
Extinguida
1C Rumbo Arcas, María BegoñaTERCEIRO CURSO

301 Novas Tecnoloxías Aplicadas á Educación
Extinguida
1C Iglesias Amorín, Fernando
302 Intervención Educativa sobre Problemas Fundamentais de Desadaptación Social
Extinguida
A Iglesias Galdo, Ana María
Cruz López, Laura
303 Métodos de Avaliación de Programas e Servicios en Educación Social
Extinguida
1C Salvador González, Xavier de
304 Intervención Psicopedagóxica nas Minusvalías
Extinguida
1C Franco Taboada, Victoria
305 Servicios Sociais
Extinguida
1C Hernández Rodríguez, Gerardo
306 Orientación Ocupacional
Extinguida
1C Arza Arza, Neves
310 Practicum II
Extinguida
2C Franco Taboada, Victoria
Hernández Rodríguez, Gerardo
Méndez García, Rosa


 

OPTATIVAS


501 Educación e Medios de Comunicación Social
Extinguida
1C Digón Regueiro, Alba Patricia
502 Xénero e Educación
Extinguida
1C Iglesias Galdo, Ana María
503 Socioloxía da Educación
Extinguida
1C Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
504 Psicoloxía da Educación
Extinguida
2C Brenlla Blanco, Juan Carlos
507 Modelos de Educación para a Paz e o Desenvolvemento
Extinguida
1C Teasley Severino, Cathryn
508 Intervención Educativa na Infancia e na Xuventude
Extinguida
1C Pose Porto, Héctor Manuel
509 Intervención Educativa na Terceira Idade
Extinguida
2C Pose Porto, Héctor Manuel
512 Psicoloxía Comunitaria
Extinguida
1C García Mira, Ricardo Antonio
513 Estética
Extinguida
2C Sucasas Peón, Juan Alberto
516 Técnicas de Recollida e Análise de Datos en Investigación Educativa
Extinguida
2C Espiñeira Bellón, Eva
517 Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socio-educativas
Extinguida
2C García-Fuentes de la Fuente, Carmen Delia
518 Orientación e Políticas de Emprego
Extinguida
2C Arza Arza, Neves
520 Educación Ambiental
Extinguida
1C Serantes Pazos, Araceli