Estudos

Psicopedagoxía

Información

Materias

PRIMEIRO CURSO

101 Deseño, Desenvolvemento e Innovación do Currículo
Extinguida
A Torres Santomé, Jurjo
102 Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagóxica
Extinguida
A Iglesias Cortizas, María Josefa
103 Métodos de Investigación en Educación
Extinguida
A García Real, Teresa Juana
Rebollo Quintela, Nuria
104 Intervención Psicopedagóxica nos Trastornos do Desenvolvemento
Extinguida
A Baña Castro, Manoel
105 Psicoloxía da Educación e Intervención Psicopedagóxica
Extinguida
A Valle Arias, Antonio
106 Medios e Recursos Didácticos
Extinguida
1C Bueno Aguilar, Juan José
107 Psicopatoloxía Infantoxuvenil
Extinguida
A García de la Torre, María del Pilar
Simón López, Miguel Ángel
108 Política e Lexislación Educativas
Extinguida
A Malheiro Gutiérrez, José ManuelSEGUNDO CURSO

201 Educación Especial
Extinguida
A Núñez Mayán, María Teresa
202 Orientación Profesional
Extinguida
1C Iglesias Cortizas, María Josefa
203 Diagnóstico en Educación
Extinguida
A García-Fuentes de la Fuente, Carmen Delia
204 Psicoloxía da Instrucción
Extinguida
A Valle Arias, Antonio
Rodríguez Martínez, Susana
205 Dificultades de Aprendizaxe e Intervención Psicopedagóxica
Extinguida
A Cuevas González, Lino Manuel
206 Formación e Actualización na Función Docente
Extinguida
A González Sanmamed, Mercedes
207 Avaliación de Programas, Centros e Profesores
Extinguida
2C Espido Bello, Xosefa Eva
208 Métodos e Técnicas de Avaliación de Centros
Extinguida
1C Espiñeira Bellón, Eva
209 Psicopedagoxía da Lectura e da Escritura
Extinguida
2C Vieiro Iglesias, María del PilarTERCEIRO CURSO

Pendente de informar


OPTATIVAS


601 Modificación de Conducta en Ambientes Educativos
Extinguida
1C Bueno Palomino, Ana María
604 Avaliación e Intervención Psicopedagóxica
Extinguida
1C Baña Castro, Manoel
605 Intervención Psicopedagóxica no Medio Familiar
Extinguida
2C López Larrosa, Silvia
606 Administración e Supervisión de Centros
Extinguida
1C Longueira Matos, Silvana
609 Análise de Datos na Investigación Educativa
Extinguida
A Arias Rodríguez, María Alicia
Rebollo Quintela, Nuria
Pérez Crego, María Cristina
612 Historia da Educación en Galicia
Extinguida
1C Gabriel Fernández, Narciso de
613 Psicoloxía Comunitaria
Extinguida
1C García Mira, Ricardo Antonio
Espinosa Breen, Pablo
614 Pensamento e Linguaxe
Extinguida
2C González Fernández, María Ángeles
615 Neuropsicoloxía
Extinguida
2C Fernández García, Rosa María
616 Antropoloxía da Familia
Extinguida
2C
617 Educación Científica e Curriculum Escolar
Extinguida
2C Martínez Losada, María Cristina
     


 

COMPLEMENTOS DE FORMACION


701 Didáctica Xeral
Extinguida
1C Torres Santomé, Jurjo
702 Teoría e Institucións Contemporáneas de Educación
Extinguida
2C Candedo Gunturiz, María Dolores
703 Organización do Centro Escolar
Extinguida
2C González Sanmamed, Mercedes
704 Psicoloxía da Educación
Extinguida
1C Baña Castro, Manoel
705 Métodos, Deseños e Técnicas de Investigación Psicolóxica
Extinguida
2C Redondo Díaz, María Milagros
706 Procesos Psicolóxicos Básicos
Extinguida
1C Valle-Inclán Alsina, Fernando del
707 Psicoloxía da Personalidade
Extinguida
2C Bueno Palomino, Ana María
708 Psicoloxía Social
Extinguida
1C García Mira, Ricardo Antonio