Estudos

Logopedia

Información

Materias

PRIMEIRO CURSO

101 Anatomía e Fisioloxía dos Órganos da Linguaxe e da Audición
Extinguida
A Toro Santos, Francisco J.
102 Lingüística Xeral e Aplicada
Extinguida
A Morales López, Esperanza
103 Neuroloxía Xeral e da Linguaxe
Extinguida
2C Rivadulla Fernández, Juan Casto
104 Psicoloxía do Desenvolvemento e da Adquisición da Linguaxe
Extinguida
A Peralbo Uzquiano, Manuel
105 Psicoloxía Xeral
Extinguida
1C Marcos Malmierca, José Luis
106 Introducción ós Métodos de Investigación en Educación
Extinguida
1C Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
107 Investigación de Caso Único
Extinguida
2C Escudero Carranza, Valentín
108 Bases Didácticas da Intervención Logopédica
Extinguida
2C Iglesias Amorín, Fernando
109 Lingua Española
Extinguida
A Veleiro Perez, Ana María
110 Lingua Galega
Extinguida
A Lopez-Iglesias Sanmartín, Roberto
111 Saúde Pública
Extinguida
2C Pita Fernández, Salvador
112 Introducción ó Estudio das Linguas de Signos
Extinguida
2C Morales López, Esperanza
113 Psicoloxía da Comunicación
Extinguida
1C García Mira, Ricardo Antonio
114 Diagnóstico Escolar da Linguaxe
Extinguida
1C Iglesias Cortizas, María JosefaSEGUNDO CURSO

201 Avaliación e Diagnóstico da Linguaxe, a Fala e a Voz
Extinguida
A Durán Bouza, Montserrat
202 Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
Extinguida
A García Real, Teresa Juana
203 Patoloxía da Audición e da Linguaxe
Extinguida
A Sarandeses García, Adolfo
204 Rehabilitación do Aparato Bucofonador e Auditivo
Extinguida
A Vilariño Vilariño, María Isabel
205 Modificación de Conducta nos Trastornos da Linguaxe, a Fala e a Voz
Extinguida
1C Durán Bouza, Montserrat
206 Neuropsicoloxía
Extinguida
2C Lamas González, Juan Ramón
207 Orientación Educativa e Profesional en Nenos con Deficiencias en Audición e Linguaxe
Extinguida
1C Iglesias Cortizas, María Josefa
210 Practicum I
Extinguida
A Brenlla Blanco, Juan Carlos
213 Psicoloxía da Saúde
Extinguida
1C Bueno Palomino, Ana María
215 Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
Extinguida
2C Iglesias Cortizas, María Josefa
217 Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
Extinguida
1C Peralbo Uzquiano, Manuel
218 Aprendizaxe Verbal e Conducta Verbal
Extinguida
2C Marcos Malmierca, José LuisTERCEIRO CURSO

301 Intervención Logopédica nas Alteracións da Linguaxe
Extinguida
A García Real, Teresa Juana
302 Técnicas Específicas de Intervención na Linguaxe
Extinguida
A Gómez Taibo, María Luisa
303 Trastornos da Lecto-Escritura
Extinguida
A Franco Taboada, Victoria
312 Fisioterapia do Aparato Bucofonador
Extinguida
2C Souto Camba, Sonia
313 A Voz Profesional
Extinguida
1C Vilariño Vilariño, María Isabel
315 Métodos de Elaboración de Escalas en Logopedia
Extinguida
2C Risso Migues, Alicia Gloria
316 Adestramento en Habilidades Sociais
Extinguida
1C García de la Torre, María del Pilar
317 Adaptacións Curriculares e P.D.I. para Estudiantes con Alteracións da Linguaxe
Extinguida
1C Castro Rodríguez, Montserrat
320 Alteracións Conxénitas da Linguaxe
Extinguida
1C Pásaro Méndez, Eduardo José