Estudos

Mestre - Especialidade de Audición e Linguaxe

Información

Materias

PRIMEIRO CURSO

101 Psicoloxía da Educación e do Desenvolvemento na Idade Escolar
Extinguida
A Porto Rioboo, Ana María
102 Teorías e Institucións Contemporáneas en Educación
Extinguida
1C Iglesias Salvado, José Luis
103 Didáctica xeral I
Extinguida
A Iglesias Amorín, Fernando
104 Organización do Centro Escolar
Extinguida
1C Ramos Rodríguez, Xosé
105 Lingüística Xeral I
Extinguida
A Rodríguez López-Vázquez, Alfredo
106 Anatomía, Fisioloxía e Neuroloxía da Linguaxe
Extinguida
2C Castro Iglesias, María Angeles
107 Psicopatoloxía da Audición e da Linguaxe I
Extinguida
A Simón López, Miguel Ángel
108 Diagnóstico dos Problemas da Audición e a Linguaxe
Extinguida
A Iglesias Cortizas, María Josefa
109 Medición Educativa
Extinguida
A Arias Rodríguez, María Alicia
132 Historia das Relixións
Extinguida
1C García Vilariño, Andrés
141 Lingua Española
Extinguida
1C Pendente de informar
143 Lingua Extranxeira I (Inglés)
Extinguida
1C Herrero Villapalos, Rosa
162 Didáctica da Educación Multicultural
Extinguida
2C Bueno Aguilar, Juan José
192 Hermenéutica e Filoxofía da Linguaxe 1C Sucasas Peón, Juan AlbertoSEGUNDO CURSO

201 Bases Psicopedagoxicas da Educación Especial
Extinguida
A Sánchez Blanco, Concepción
Cuevas González, Lino Manuel
202 Aspectos Evolutivos do Pensamento e da Linguaxe
Extinguida
1C Santorum Paz, María Rosa
203 Desenvolvemento de Habilidades Lingüísticas
Extinguida
A Peralbo Uzquiano, Manuel
Sobrino Freire, Iria
204 Tratamento Educativo dos Trastornos da Audición e da Linguaxe I
Extinguida
A Vázquez Grobas, María Amparo
205 Tratamento Educativo dos Trastornos da Lingua Oral e Escrita I
Extinguida
A González Seijas, Rosa María
206 Dificultades de Aprendizaxe e Intervención Psicopedagóxica
Extinguida
A González Seijas, Rosa María
207 Psicopatoloxía da Audición e da Linguaxe II
Extinguida
A García de la Torre, María del Pilar
221 Didáctica da Educación Ambiental
Extinguida
1C Vega Marcote, Pedro
231 Relixión I
Extinguida
2C García Vilariño, Andrés
242 Lingua Galega e a súa Didáctica
Extinguida
2C Sobrino Freire, Iria
283 Historia da Literatura Española I
Extinguida
1C Pena Sueiro, Nieves
288 Historia da Literatura Galega I
Extinguida
2C Pendente de informarTERCEIRO CURSO

301 Sistemas Alternativos de Comunicación
Extinguida
A Gómez Taibo, María Luisa
302 Novas Tecnoloxías Aplicadas á Educación
Extinguida
A Iglesias Amorín, Fernando
303 Socioloxía da Educación
Extinguida
A Caramés Balo, Rosa Elena
304 Tratamento Educativo dos Trastornos da Audición e da Linguaxe II
Extinguida
1C Vázquez Grobas, María Amparo
305 Educación Especial: Aspectos Didácticos e Organizativos
Extinguida
2C Castro Rodríguez, Montserrat
306 Educación Ética e Cívico Social
Extinguida
2C Tasset Carmona, José Luis
307 Tratamento Educativo dos Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita II
Extinguida
1C González Seijas, Rosa María
314 Lóxica Matemática
Extinguida
2C Ferreiro Ferreiro, Ana
Selgas Buznego, Virginia
322 Didáctica da Educación para a Saúde
Extinguida
1C González Rodríguez, Concepción
331 Relixión II
Extinguida
2C García Vilariño, Andrés
332 Didáctica das Ciencias Sociais
Extinguida
1C Bas López, Maria Begoña
333 Historia da Arte de Galicia
Extinguida
2C Pérez Sánchez, Yolanda
334 Coñecemento do Medio Hístorico de Galicia
Extinguida
1C Pendente de informar
352 Os Números e as Operacions: Análise Didáctica
Extinguida
2C Soneira Calvo, Carlos
363 Dirección de Centros Educativos
Extinguida
2C Teasley Severino, Cathryn
373 Actitudes, Valores e Normas
Extinguida
1C Iglesias Salvado, José Luis