Estudos

Mestre - Especialidade en Educación Infantil

Información

Materias

PRIMEIRO CURSO

101 Psicoloxía da Educación e do Desenvolvemento na Idade Escolar
Extinguida
A Santorum Paz, María Rosa
102 Teorías e Institucións Contemporáneas en Educación
Extinguida
2C Iglesias Salvado, José Luis
103 Didáctica xeral I
Extinguida
A Iglesias Amorín, Fernando
104 Organización do Centro Escolar
Extinguida
1C González Sanmamed, Mercedes
105 Introducción ó Coñecemento Matemático
Extinguida
A Ferreiro Ferreiro, Ana
106 Introducción ó Coñecemento Lingüístico Español
Extinguida
1C Acin Villa, Esperanza
107 Introducción ó Coñecemento Lingüístico Galego
Extinguida
2C Lourenzo Modia, Cilla
108 Introducción ás Ciencias Sociais
Extinguida
A Magdalena Vidal, María Victoria
109 Francés e a súa Didáctica I
Extinguida
A Regueiro Diehl, Mercedes
110 Inglés e a súa Didáctica I
Extinguida
A Fraga Vaamonde, María Pilar
111 Introducción ás Ciencias da Terra e da Vida
Extinguida
A García Barros, Susana
Montesinos López, José Román
132 Historia das Relixións
Extinguida
1C García Vilariño, Andrés
150 Estratexias de Resolución de Problemas
Extinguida
2C Torre Fernández, Enrique de la
151 O Xogo na Educación Infantil
Extinguida
1C Peñamaría Ramón, Carmen
162 Didáctica da Educación Multicultural
Extinguida
2C Bueno Aguilar, Juan José
193 Medición Educativa
Extinguida
1C Arias Rodríguez, María AliciaSEGUNDO CURSO

201 Bases Psicopedagoxicas da Educación Especial
Extinguida
A Sánchez Blanco, Concepción
Cuevas González, Lino Manuel
202 Desenvolvemento das Habilidades Lingüísticas e a súa Didáctica
Extinguida
A Verdini Deus, Xoan Carlos
Sobrino Freire, Iria
203 Desenvolvemento da Expresión Plástica e a súa Didáctica I
Extinguida
A Suárez Brandaríz, Roberto
204 Desenvolvemento da Expresión Musical e a súa Didáctica I
Extinguida
A Chao Fernández, Rocío
205 Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural I
Extinguida
A Vega Marcote, Pedro
Magdalena Vidal, María Victoria
206 Desenvolvemento do Pensamento Matemático e a súa Didáctica I
Extinguida
A Mato Vázquez, Mª Dorinda
207 Desenvolvemento Psicomotor
Extinguida
A Sandomingo Guntin, Alfonso
Arufe Giráldez, Víctor
221 Didáctica da Educación Ambiental
Extinguida
1C Vega Marcote, Pedro
231 Relixión I
Extinguida
2C García Vilariño, Andrés
251 A Aplicación Didáctica do Xogo
Extinguida
2C Peñamaría Ramón, Carmen
283 Historia da Literatura Española I
Extinguida
1C Pena Sueiro, NievesTERCEIRO CURSO

301 Desenvolvemento das Habilidades Lingüísticas e a súa Didáctica II
Extinguida
A Verdini Deus, Xoan Carlos
Sobrino Freire, Iria
302 Literatura Infantil
Extinguida
A Couto Cantero, Pilar
303 Novas Tecnoloxías Aplicadas á Educación
Extinguida
A Digón Regueiro, Alba Patricia
304 Socioloxía da Educación
Extinguida
A Caramés Balo, Rosa Elena
305 Educación Ética e Cívico Social
Extinguida
1C Tasset Carmona, José Luis
306 Desenvolvemento da Expresión Plástica e a súa Didáctica II
Extinguida
2C Mesías Lema, José María
307 Desenvolvemento da Expresión Musical e a súa Didáctica II
Extinguida
1C Chao Fernández, Rocío
308 Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural II
Extinguida
A Bugallo Rodríguez, Ánxela
Bas López, Maria Begoña
309 Desenvolvemento do Pensamento Matemático e a súa Didáctica II
Extinguida
1C Mato Vázquez, Mª Dorinda
314 Lóxica Matemática
Extinguida
2C Ferreiro Ferreiro, Ana
322 Didáctica da Educación para a Saúde
Extinguida
1C García Barros, Susana
331 Relixión II
Extinguida
2C García Vilariño, Andrés
332 Didáctica das Ciencias Sociais
Extinguida
1C Bas López, Maria Begoña
333 Historia da arte de Galicia
Extinguida
2C Villaverde Solar, Dolores
334 Coñecemento do Medio Histórico de Galicia
Extinguida
1C Bas López, Maria Begoña
352 Os Números e as Operacions: Análise Didáctica
Extinguida
2C Mato Vázquez, Mª Dorinda
363 Dirección de Centros Educativos
Extinguida
2C Teasley Severino, Cathryn
372 Historia da Educación Infantil
Extinguida
1C Rivas Barros, Sabela
373 Actitudes, Valores e Normas
Extinguida
1C Cotelo Guerra, Dolores
391 Psicoloxía da Lectura
Extinguida
2C Vieiro Iglesias, María del Pilar