Estudos

Mestre - Especialidade en Educación Primaria

Información

Materias

PRIMEIRO CURSO

101 Psicoloxía da Educación e do Desenvolvemento na Idade Escolar
Extinguida
A Porto Rioboo, Ana María
102 Teorías e Institucións Contemporáneas en Educación
Extinguida
1C Cotelo Guerra, Dolores
103 Didáctica xeral I
Extinguida
A Méndez García, Rosa
104 Organización do Centro Escolar
Extinguida
2C Sánchez Bello, Ana
105 Francés e a súa Didáctica I
Extinguida
2C Rodríguez López-Vázquez, Alfredo
106 Inglés e a súa Didáctica I
Extinguida
2C Couto Cantero, Pilar
107 Lingua Galega
Extinguida
2C Lopez-Iglesias Sanmartín, Roberto
108 Lingua Española
Extinguida
1C Veleiro Perez, Ana María
109 Introducción ó Coñecemento Matemático
Extinguida
A Ferreiro Ferreiro, Ana
110 Introducción ás Ciencias Sociais
Extinguida
A Magdalena Vidal, María Victoria
Montesinos López, José Román
111 Introducción ás Ciencias da Terra e da Vida
Extinguida
A García Barros, Susana
132 Historia das Relixións
Extinguida
1C García Vilariño, Andrés
150 Estratexias de Resolución de Problemas
Extinguida
2C Mato Vázquez, Mª Dorinda
Naya Riveiro, Mª Cristina
162 Didáctica da Educación Multicultural
Extinguida
2C Bueno Aguilar, Juan José
193 Medición Educativa
Extinguida
1C Arias Rodríguez, María Alicia
194 Antropoloxía Cultural
Extinguida
1C García Allut, AntonioSEGUNDO CURSO

201 Bases Psicopedagoxicas da Educación Especial
Extinguida
A Sánchez Blanco, Concepción
Cuevas González, Lino Manuel
202 Ciencias da Natureza e a súa Didáctica
Extinguida
A García Barros, Susana
203 Ciencias Sociais e a súa Didáctica
Extinguida
A Magdalena Vidal, María Victoria
204 Educación Artística e a súa Didáctica
Extinguida
1C Mesías Lema, José María
205 Matemáticas e a súa Didáctica I
Extinguida
A Torre Fernández, Enrique de la
207 Fundamentos Filosóficos da Educación
Extinguida
2C Couceiro Bueno, Juan Carlos
209 Lingua e Literatura Española e a súa Didáctica I
Extinguida
A Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
210 Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica I
Extinguida
A Verdini Deus, Xoan Carlos
221 Didáctica da Educación Ambiental
Extinguida
1C Vega Marcote, Pedro
231 Relixión I
Extinguida
2C García Vilariño, Andrés
251 A Aplicación Didáctica do Xogo
Extinguida
1C Peñamaría Ramón, Carmen
283 Historia da Literatura Española I
Extinguida
1C Pena Sueiro, Nieves
286 Lingua Extranxeira (Inglés)
Extinguida
2C Fraga Vaamonde, María Pilar
288 Historia da Literatura Galega I
Extinguida
2C Lopez-Iglesias Sanmartín, RobertoTERCEIRO CURSO

300 Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica II
Extinguida
A Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
301 Matemáticas e a súa Didáctica II
Extinguida
2C Peñamaría Ramón, Carmen
302 Lingua e Literatura Española e a súa Didáctica II
Extinguida
A Cano López, Pablo
303 Novas Tecnoloxías Aplicadas á Educación
Extinguida
A Fernández Prieto, Marta
304 Socioloxía da Educación
Extinguida
A Caramés Balo, Rosa Elena
305 Educación Física e a súa Didáctica
Extinguida
A Sandomingo Guntin, Alfonso
306 Didáctica das Ciencias Sociais
Extinguida
1C Magdalena Vidal, María Victoria
307 Educación Ética e Cívico Social
Extinguida
2C Tasset Carmona, José Luis
308 Historia da Cultura e da Arte
Extinguida
1C Villaverde Solar, Dolores
309 Didáctica das Ciencias da Natureza
Extinguida
1C García Barros, Susana
314 Lóxica Matemática
Extinguida
2C Ferreiro Ferreiro, Ana
322 Didáctica da Educación para a Saúde
Extinguida
1C González Rodríguez, Concepción
331 Relixión II
Extinguida
2C García Vilariño, Andrés
333 Historia da Arte de Galicia
Extinguida
2C Villaverde Solar, Dolores
334 Coñecemento do Medio Hístorico de Galicia
Extinguida
1C Pendente de informar
352 Os Números e as Operacions: Análise Didáctica
Extinguida
2C Mato Vázquez, Mª Dorinda
363 Dirección de Centros Educativos
Extinguida
2C Teasley Severino, Cathryn
373 Actitudes, Valores e Normas
Extinguida
1C Cotelo Guerra, Dolores