Estudos

Mestre - Especialidade en Educación Física

Información

Materias

PRIMEIRO CURSO

101 Psicoloxía da Educación e do Desenvolvemento na Idade Escolar
Extinguida
A Santorum Paz, María Rosa
102 Teorías e Institucións Contemporáneas en Educación
Extinguida
1C Iglesias Salvado, José Luis
103 Didáctica Xeral I
Extinguida
A Sánchez Bello, Ana
104 Organización do Centro Escolar
Extinguida
2C Ramos Rodríguez, Xosé
105 Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural
Extinguida
2C Magdalena Vidal, María Victoria
106 Bases Biolóxicas e Fisiolóxicas do Movemento
Extinguida
A Pérez Fontán, Miguel
107 Bases Teóricas da Educación Física
Extinguida
A Arufe Giráldez, Víctor
108 Educación Física de Base
Extinguida
A Sandomingo Guntin, Alfonso
109 A Actividade Física de Tempo Libre
Extinguida
A Fraguela Vale, Raúl
110 Primeros Auxilios na Actividade Física
Extinguida
2C Viñas Diz, Susana
132 Historia das Relixións
Extinguida
1C García Vilariño, Andrés
141 Lingua Española
Extinguida
1C Veleiro Perez, Ana María
162 Didáctica da Educación Multicultural
Extinguida
2C Bueno Aguilar, Juan José
171 Actividades Físicas Organizadas: o Xogo
Extinguida
1C Varela Garrote, Lara
193 Medición Educativa
Extinguida
1C Arias Rodríguez, María AliciaSEGUNDO CURSO

201 Bases Psicopedagoxicas da Educación Especial
Extinguida
A Sánchez Blanco, Concepción
Cuevas González, Lino Manuel
202 Educación Artística e a súa Didáctica
Extinguida
1C Chao Fernández, Rocío
203 Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
Extinguida
A Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
204 Lingua e Literatura Española e a súa Didáctica
Extinguida
A Sobrino Freire, Iria
205 Matemáticas e a súa Didáctica
Extinguida
2C Mato Vázquez, Mª Dorinda
206 Aprendizaxe e Desenvolvemento Motor
Extinguida
A Fraguela Vale, Raúl
207 Idioma Estranxeiro e a súa Didáctica I Inglés
Extinguida
2C Couto Cantero, Pilar
208 Idioma Estranxeiro e a súa Didáctica I Francés
Extinguida
2C Rodríguez López-Vázquez, Alfredo
209 Teoría e Práctica do Acondicionamento Físico
Extinguida
A Fraguela Vale, Raúl
210 Educación Física e a súa Didáctica I
Extinguida
A Sandomingo Guntin, Alfonso
211 Iniciación Deportiva: O Deporte no Ámbito Escolar
Extinguida
2C Varela Garrote, Lara
212 Física da Motricidade
Extinguida
1C Domínguez Pérez, Montserrat
221 Didáctica da Educación Ambiental
Extinguida
1C Vega Marcote, Pedro
231 Relixión I
Extinguida
2C García Vilariño, Andrés
283 Historia da Literatura Española I
Extinguida
1C Pena Sueiro, Nieves
288 Historia da Literatura Galega I
Extinguida
2C Pendente de informar
293 Estética
Extinguida
1C Sucasas Peón, Juan AlbertoTERCEIRO CURSO

301 Educación Física e a súa Didáctica II
Extinguida
A Sandomingo Guntin, Alfonso
302 Novas Tecnoloxías Aplicadas á Educación
Extinguida
A Iglesias Amorín, Fernando
303 Socioloxía da Educación
Extinguida
A Caramés Balo, Rosa Elena
304 Educación Ética e Cívico Social
Extinguida
1C Tasset Carmona, José Luis
305 Educación Física nos Nenos con Necesidades Especiais
Extinguida
2C Arufe Giráldez, Víctor
306 Aspectos Analíticos da Química na Actividade Física
Extinguida
1C González Castro, María José
314 Lóxica Matemática
Extinguida
2C Ferreiro Ferreiro, Ana
Selgas Buznego, Virginia
322 Didáctica da Educación para a Saúde
Extinguida
1C González Rodríguez, Concepción
331 Relixión II
Extinguida
2C García Vilariño, Andrés
332 Didáctica das Ciencias Sociais
Extinguida
1C Bas López, Maria Begoña
333 Historia da Arte de Galicia
Extinguida
2C Pérez Sánchez, Yolanda
334 Coñecemento do Medio Hístorico de Galicia
Extinguida
1C Pendente de informar
352 Os Números e as Operacions: Análise Didáctica
Extinguida
2C Soneira Calvo, Carlos
363 Dirección de Centros Educativos
Extinguida
2C Teasley Severino, Cathryn
373 Actitudes, Valores e Normas
Extinguida
1C Iglesias Salvado, José Luis
385 Idioma Estranxeiro e a súa Didáctica II Inglés
Extinguida
2C Couto Cantero, Pilar