Validacións

 
Mestre Audición e Linguaxe  
Convalidables
Non Convalidables

Mestre Educación Fisica  
Convalidables
Non Convalidables

Mestre Educación Infantil  
Convalidables
Non Convalidables

Mestre Educación Primaria  
Convalidables

Logopedia  
Convalidables
Non Convalidables

Educación Social  
Convalidables
Non Convalidables

Psicopedagoxía  
Convalidables