Asignaturas

Planificación do ensino

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticum  Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster  Obrigatorio 9 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)