Alumnado Extranxeiro

Estudantes do sistemas universitarios extranxeiros (non comunitarios)

A- Preinscripción on line http://www.udc.es/ensino/mestrados/preinscricion/

B- SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DO REITOR PARA O ACCESO E ADMISIÓN AOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS DA UDC CON TÍTULOS UNIVERSITARIOS ALLEOS AO EEES NON HOMOLOGADOS EN ESPAÑA (esta solicitud de ser enviada al rector de la universidad con los documentos que se solicita en la misma) 

C- Documentación a presentar al coordinador del mestrado (toda esta documentación debe ser presentada con la apostilla da Haya e, se os seus países NON están dentro deste grupo, cada documento deberá ser presentado co selo do consulado español do país de orixe do alumno):

  • Pasaporte
  • Currículum Vitae
  • Título Académico
  • Expediente académico
  • Certificados de estudos
  • Solicitude de preinscripción online do mestrado