Noticias

02/05/2023


Lista provisional de admisión para curso 2023-24 de alumnado con título extranjero
LISTADO PROVISIONAL DE ADMISIÓN A MÁSTER
(prazo extraordinario para solicitantes con títulos universitarios alleos ao EEES)
 
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
 
A Comisión de Selección do máster, á vista das solicitudes de admisión, RESOLVE
 
·         a admisión das persoas que se indican acontinuación:
 
N. Identificación persoal
Nota de admisión
122*****5
7.88
****889*9
6.05
***58*91*
7.63
**44**01
8.07
*81*5*4*
6.82
**7**540
8.38
**9*50*7*
8.75
***51*17*
7.22
 
·         elaborar unha lista de agarda (admisión condicionada á existencia de prazas vacantes despois do prazo de matrícula) das persoas que se indican acontinuación:
 
N. Identificación persoal
Nota de admisión para prelación
***8**935
5.98
 
·         a exclusión das persoas que se indican acontinuación:
 
N. Identificación persoal
motivo de exclusión
*2*92*5*
Admitida/o en una opción más preferente
*87****78
Documentación incompleta
3**0**88
Admitida/o en una opción más preferente
*1*048*
Admitida/o en una opción más preferente
*97***7*7
Documentación incompleta
***5*368*
Admitida/o en una opción más preferente
*08***23
Admitida/o en una opción más preferente
***22**51
Documentación incompleta
****4*170
Admitida/o en una opción más preferente
***31*08*
Documentación incompleta
***53*25*
Admitida/o en una opción más preferente
Aliaga,Y.B.
Documentación incompleta
 
Ábrese un prazo de reclamacións dende o 2 de maio ata o 5 de maio, por correo electrónico á dirección susana.rodriguez1@udc.es
 
Unha vez resoltas as reclamacións, o listado definitivo de admisión será publicado o día 12 de maio. Posteriormente, as persoas admitidas recibirán unha notificación de admisión xunto co detalle do procedemento de matrícula.
Unha vez rematado o prazo de matrícula, en caso de prazas vacantes, as persoas en lista de agarda recibirán unha notificación de admisión en caso de serlles adxudicada unha praza.
 

 
 
Coordinador/a da Comisión de Selección