Benvida

O Mestrado Universitario en Psicopedagoxía pretende ofrecer ao alumnado unha formación de alto nivel de cualificación que lle permitirá adquirir as competencias necesarias para o desenvolvemento das funcións que debe realizar no ámbito profesional. A/o profesional da psicopedagoxía exerce unha función dinamizadora e potenciadora da innovación e cambio curricular. Impulsa o establecemento de redes de cooperación profesional. Asesora e forma a formadores. Ten unha función esencial no desenvolvemento das medidas orientadas a atención diversidade, detección e intervención nas dificultades de aprendizaxe, e na atención ás necesidades específicas de apoio educativ; así como na creación e desenvolvemento de plans de orientación escolar e profesional.

Coordinadora:

María Teresa Núñez Mayán

Contacto:

Correo-e: tmayan@udc.es
Teléfono: 881 011 723

Accesos directos: