Benvida

A formación inicial do profesorado da educación secundaria obrigatoria e postobrigatoria, así como doutras ensinanzas non-universitarias, é un dos factores chave para a calidade da educación nestas etapas educativas.
O Mestrado en Profesorado de Secundaria vai significar unha importante reforma na formación inicial do profesorado desta etapa educativa, por adecuala ao espazo europeo de educación superior, que incorpora un requisito de titulación universitaria de posgrao como exixencia para o exercicio profesional. Isto afectará tanto aos profesionais do sector público como a aqueles que pretendan exercer na ensinanza privada.

Coordinadora:

Rocío Chao Fernández

Contacto:

Correo-e: rocio.chao@udc.es
Teléfono: 881 014 600

Accesos directos: